Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Søg i dagsordenspunkter Måned År
5909 dagsordenspunkter fundet
Byrådsmøde, 24. marts 1997
Mødet den 24-03-97, kl. 16.00, Medborgerhuset for åbne døre Til stede: Gunnar Andersen forlod mødet kl. 18.20 under behandling af punkt 17. Nils Bell forlod mødet kl. 18.40 under behandling af punkt 18. Birgit Ekstrøm forlod mødet kl. 18.45 efter behandling af punkt 18. Mødet hævet kl.: 19.50 Komme...
Vandforsyningsplan - revision 1997 m.v. (1. behandling). 13.02.00P15. Magistratens 5. Afdelings brev af 6. marts 1997. Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling indstiller, at byrådet godkender, at forslag til vandforsyningsplan - revision 1997 - godkendes med henblik på offentliggørelse, forelæggelse...
Varmeplanlægning - redegørelse 1996 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg. 13.03.00G02. Magistratens 5. Afdelings brev af 6. marts 1997. Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling indstiller, at byrådet godkender redegørelse om tilslutning til de kollektive varmeforsyningsanlæg i Aalborg Ko...
Gasforsyningen - takstændringer. 13.04Ø29. Magistratens 5. Afdelings brev af 11. marts 1997. Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling indstiller, at byrådet godkender, at B3-taksten, fjernvarmetariffen, ændres pr. 1. marts 1997 i henhold til sagsbeskrivelsen. Udvalget for kommunale forsyningsvirksomhe...
Personaleforhold - klassificering af stillingen som centerleder for Energicentret. 81.15.00G02. Magistratens 1. Afdelings brev af 7. marts 1997. Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling indstiller, at byrådet godkender, at centerleder Finn Jønson, Energicentret, med virkning fra 1. november 1996 får f...
Lånoptagelse. 00.01Ø20. Magistratens 1. Afdelings brev af 5. marts 1997. Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender, at der optages et 10-årigt lån på 13,1 mio. kr. vedrørende lånoptagelsen for 1996, og at borgmesteren bemyndiges til at vælge den tilbudsgiver, som kan tilbyde lånet på de mest for...
Aalborg Lufthavn - berigtigelse af adkomst til areal. 24.00P19. Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender, at tingbogen berigtiges, så kommunen ikke længere står anført som ejer af lufthavnsarealer, som tilhører Staten, at berigtigelsen sker vederlagsfrit, men uden udgift for kommunen, og at råd...
Lindholm 21 - vedtægter. 00.03P24. Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender vedtægter for foreningen Lindholm 21. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Sagen om etablering af foreningen (tidligere kaldet Center for Bæredygtig Byudvikling) har været forelagt byrådet til orienterin...
Kvarterløft-projekt for Aalborg Øst. Tillægsbevilling. 01.11.00P20. Magistratens 2. Afdelings brev af 26. februar 1997. Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling indstiller til byrådet, at der indgås samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og regeringens Byudvalg om kvarterløft i Aalborg Øst, og indsti...
8 almene familieboliger i Fredericiagade 26 - støtte (skema A). 03.02.12P20. Magistratens 2. Afdelings brev af 7. marts 1997. Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling indstiller, at byrådet godkender ansøgning om støtte. Borgmesteren anbefaler indstillingen. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbe...
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password