Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Aalborg Stadsarkiv tilbyder gennem enheden KOMDA andre kommunale arkiver mulighed for opbevaring og adgang til digitale arkivalier, samt rådgivning i forhold til alle aspekter af den digitale arkivering fra de første aftaler om med systemleverandøren til genfinding af data for borgere og den kommunale forvaltning.

KOMDA sørger for at data opbevares sikkert og afskærmet, samtidig med at vi giver arkivet mulighed for anvendelse af de opbevarede data.

KOMDA vægter kvalitetssikring af de bevarede digitale arkivalier samt muligheden for at give kommunerne mest muligt for de midler, der er afsat til arkivering.

KOMDA udvikler egne værktøjer til håndtering af de digitale arkivalier, herunder søgeværktøjet ASDA


Deltagere i KOMDA
Egedal Kommune
Egedal Kommunearkiv
Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Stadsarkiv
Hjørring Kommune
Hjørring Kommunearkiv
Kolding Kommune
Kolding Stadsarkiv
Læsø Kommune
Læsø Kommunearkiv
Ringsted Kommune
Ringsted Kommunearkiv
Mariagerfjord Kommune
Mariagerfjord Kommunearkiv
Randers Kommune
Randers Stadsarkiv
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommunearkiv
Thisted Kommune
Thisted Lokalhistoriske Arkiv
Favrskov Kommune
Favrskov Kommunearkiv
Aalborg Kommune
Aalborg Stadsarkiv
Kontakt Ydelser Status
KOMDA Ydelser
KOMDA’s ydelser er delt ind i to moduler, den enkelte deltager kan tilslutte sig: Basis, som er obligatorisk, og det valgfrie modul Opbevaring og adgang.
Køb af moduler fordrer indgåelse af drifts- og databehandleraftale mellem det deltagende arkiv og KOMDA.

Basis
• Årlig pris (2023): 36.180 kr.
• Timepris (2023): 810 kr. pr. time
Basismodulet er obligatorisk for deltagelse i KOMDA og en forudsætning for at tilkøbe timer til den nævnte pris.

Opbevaring og adgang
• Årlig pris (2023): 26.460 kr.
• Årlig pris pr. GB (2023), der indlemmes i KOMDA’s IT-miljø: 5,4 kr.
• Årlig pris pr. ekstra bruger af tilgængelighedsværktøj (2023): 2.700 kr.
Omfatter distribueret opbevaring af arkiveringsversioner i flere kopier fordelt på forskellige medietyper og lokationer.
Data i arkiveringsversioner genrejses i en levende database, så deltageren via en sikker forbindelse selv kan foretage opslag i egne data ved brug af KOMDA’s egenudviklede tilgængeliggørelsesværktøj.
Betaling for modulet dækker adgang for én bruger. For oprettelse af brugere herudover opkræves et årligt beløb, der dækker KOMDA’s udgifter til ekstra licenser og tid anvendt til styring af de ekstra brugere.
Modulet omfatter ikke ekstraordinære opgaver såsom migrering af data til et nyt bevaringsformat eller de timer, der anvendes på at ind- og udlæse arkiveringsversioner i KOMDA’s opbevaringsmiljø.

Opgaveløsning for eksterne parter, der ikke er tilsluttet Basismodulet
• Pris (2023): 1063,80 kr. pr. time.
KOMDA tilbyder opgaveløsning for ikke-medlemmer, eksempelvis IT-leverandører, kommuner, offentlige arkiver, der ikke ønsker at indgå i et fast samarbejde, og lignende.

Indeksregulering
Alle priser indeksreguleres i aftaleperioden i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks (eller et tilsvarende officielt indeks, som erstatter det nævnte indeks og som måler den samme prisudvikling).
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00

KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her