Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Aalborg Stadsarkiv er for alle, der ønsker at vide mere om deres egen,byens, kommunens og områdets historie. I læsesalen, HistorieAalborg, får du hjælp til dine spørgsmål, hvad enten det gælder informationsøgning, studier af originale arkivalier, lokalhistorisk litteratur eller slægtsforskning.

Vi tilbyder undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra folkeskolen til universitet til voksenundervisning.
Der ydes også hjælp til at fremfinde pensions-, eksamenspapirer, indsigt i ældre sager samt folkeregisteroplysninger.

HistorieAalborg er et samarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
Læsesalen Samlingen Aflevering Eksamensbeviser Folkeregister Digitalisering Udgivelser
Bogudgivelser
Aalborg Stadsarkiv udgiver en række bøger, der kan købes på stadsarkivet og hos lokale boghandlere. Du kan også bestille bøgerne ved at sende en mail til Stadsarkivet. Ved forsendelse pålægges udgifter til porto:

Lokalhistorisk Kalender 2016 Temaet i år er cykler. 75 kr.

Julebreve fra Gamle Drenge. Barndomserindringer og livskildringer fra Aalborg Drengehjem
Flemming Nielsen (red.), 2015, Pris 125 kr

Byens Værft, Historien om Aalborg Værft 1912-2012
Flemming Nielsen, 2012, 299 kr.

Stadsingeniørens kontor i 125 år - Vejen vi fulgte
Bente Jensen, 2009, Teknik og Miljøforvaltningen (125 s. ill), 125 kr.

Limfjordsbroen i 75 år
Aalborg Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Bente Jensen, 2008 (104 s. ill), 125 kr.

Separat? Det er klart! Aalborg Kloakforsyning 1882-2007
Jens Topholm, 2007 (141 s. ill.), 125 kr.

Alle tiders vand - Vandforsyningen 1854-2004
Jens Topholm, 2004 (118 s. ill.), 125 kr.

Webudgivelser
Stadsarkivet udgiver løbende små skrifter om historiske emner og rapporter fra afsluttede projekter. Her findes et udvalg i digital form:

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde om lokalhistorie
Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Bibliotekerne udførte i 2008-10 et projekt, som har som formål at skabe grobund og grundlag for et tæt, organiseret, formaliseret og optimeret kommunalt ABM-samarbejde på administrativt og fagligt driftsniveau.

Fase 1 Hent rapporten: Link til pdf-fil

Fase 2: (afprøvning på konkrete projekter):Link til pdf-fil

English summary of report about Development of a Model for a Municipal ABM (archive, library and museum - ALM)-cooperation: Read here

Det fremmede i det danske - det danske i det fremmede
Aalborg Stadsarkiv og Det danske Udvandrerarkiv udførte i 2001 et migrationsprojekt. Rapport fra 2002: Link til pdf-fil
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password