Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Aalborg Stadsarkiv er for alle, der ønsker at vide mere om deres egen,byens, kommunens og områdets historie. I læsesalen, HistorieAalborg, får du hjælp til dine spørgsmål, hvad enten det gælder informationsøgning, studier af originale arkivalier, lokalhistorisk litteratur eller slægtsforskning.

Vi tilbyder undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra folkeskolen til universitet til voksenundervisning.
Der ydes også hjælp til at fremfinde pensions-, eksamenspapirer, indsigt i ældre sager samt folkeregisteroplysninger.

HistorieAalborg er et samarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
Læsesalen Samlingen Aflevering Eksamensbeviser Folkeregister Digitalisering Udgivelser
Digitalisering af lyd og levende billeder
Har du gammelt film- og lydmateriale du ønsker digitaliseret, er det muligt mod betaling at få gjort på Aalborg Stadsarkiv. Vores egen samling af smalfilm og lydbånd har vi digtaliseret og vi er i gang med vores samling af videobånd. Det er erfaringerne fra denn digitalisering vi kan bruge til at stille mandskab og udstyr til rådighed for digitalisering for eksterne parter.
Da digitaliseringsprocessen er meget forskellig for de forskellige typer af medier tager det længere tid at digitalisere og det er dermed dyrere at digitalisere eksempelvis smalfilm end videobånd og lydbånd.

Medier vi kan digitalisere
Smalfilm: 8mm, Super8 og 16mm film
Video: VHS, S-VHS, Umatic, DVcam, DVCpro, Betacam, DVD
Lyd: Spolebånd, kassettebånd, DAT, MiniDiscEksempel på digitaliseret 8 mm film. Her den ældste film Aalborg Stadsarkiv har - Kong Frederik den 8. i Aalborg i 1910.
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00

KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her