Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Aalborg Stadsarkiv er for alle, der ønsker at vide mere om deres egen,byens, kommunens og områdets historie. I læsesalen, HistorieAalborg, får du hjælp til dine spørgsmål, hvad enten det gælder informationsøgning, studier af originale arkivalier, lokalhistorisk litteratur eller slægtsforskning.

Vi tilbyder undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra folkeskolen til universitet til voksenundervisning.
Der ydes også hjælp til at fremfinde pensions-, eksamenspapirer, indsigt i ældre sager samt folkeregisteroplysninger.

HistorieAalborg er et samarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
Læsesalen Samlingen Aflevering Eksamensbeviser Folkeregister Digitalisering Udgivelser
Aalborg Stadsarkiv samler arkiver fra private virksomheder, foreninger og institutioner samt enkeltpersoner fra Aalborg. Eksempler fra samlingen er store virksomheder som Aalborg Skibsværft, men arkivet har også arkiver fra mindre virksomheder, fra et stort antal foreninger, samt materiale fra ganske almindelige mennesker, der har levet deres liv i Aalborg Kommune eller har tilknytning hertil.

Stadsarkivet opfatter private arkivalier som lige så væsentlige for vores forståelse af historien som offentlige arkivalier. Vi modtager, ordner og registrerer materialet og sørger for, at det pakkes og opbevares på betryggende vis.
Materialet overdrages til Aalborg Stadsarkiv med rettigheder, som aftales ved afleveringen. Det betyder normalt, at arkivmateriale med personfølsomme oplysninger håndteres efter samme retningslinjer for adgang som offentlige arkivalier.

Der kan dog i særlige tilfælde aftales specielle adgangsbetingelser, f.eks. hvis materialet indeholder forretningsfølsomme oplysninger.
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password