Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Byrådsmøderne 1997-2020
Vi har digitaliseret og ordnet byrådsmøderne fra perioden 1997-2020, således at det er muligt at søge på det enkelte dagsordenspunkter. Find dem her.
Aalborg Historie bind 7
Aalborg Stadsarkiv har udgivet bind 7 i Aalborg Historie På vej mod den ny Aalborg Kommune. Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg 1970-2006.
Bogen kan købes på arkivet og hos boghandlere og koster 349 kr.

#mitaalborg på Instagram
Brug hashtag #mitaalborg på Instagram, så viser du os dit Aalborg. Du kan også følge arkivet på Instagram på Aalborg_stadsarkiv og se vores og andres billeder af byen.
Aalborg Stadsarkiv Medarbejdere Prisliste English
Jesper Thomassen
stadsarkivar
Tlf: 9931-4231
Mobil: 2520-4231
Mail: Jesper.Thomassen@aalborg.dk
Strategier og planlægning for den samlede virksomhed, økonomisk, personalemæssig, faglig og administrativ ledelse.

Anders Lykke Widt
arkivar
Mobil: 2520-4233
Mail: Anders.Widt@aalborg.dk
Strategier vedr. konventionelle arkiver, registrering og opbevaring, indsamling af privatarkiver, magasin, HistorieAalborg, forskning og formidling.

Dorte Lindskov Nielsen
administrativ medarbejder
Mobil: 2520-4235
Mail: Dorte.Lindskov.Nielsen@aalborg.dk
HistorieAalborg, økonomi og administrative funktioner, frivillige

Henrik Abildgaard Christensen
fotograf
Tlf: 9931-4222
Mail: Henrik.Abildgaard@aalborg.dk
Bevaring, digitalisering og tilgængeliggørelse af konventionelle og digitale fotosamlinger, udarbejdelse af digitale kopier til privat og offentligt brug.

Simon Stidsing Hansen
digitalarkivar
Mobil: 2520-4227
Mail: Simon.Hansen@aalborg.dk
KOMDA-koordinator. Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Casper Thomsen Juhl
digitalarkivar
Mobil: 2520-4239
Mail: Casper.Juhl@aalborg.dk
Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Marco de la Rosa Jungersen
digitalarkivar
Mobil: 2520-4223
Mail: Marco.Jungersen@aalborg.dk
Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Finn Vinther Nielsen
data- og digitaliseringsmedarbejder
Tlf: 9931-4230
Mobil: 2520-4230
Mail: Finn.Vinther@aalborg.dk
Digitalisering af lyd, video og smalfilm, tilrettelæggelse og opfølgning på digitaliseringsopgaver, IT-driftsopgaver og test af digitale arkivalier.

Bente Jensen
arkivar
Tlf: 9931-4232
Mobil: 2520-4232
Mail: Bente.Jensen@aalborg.dk
Strategier vedr. formidling, kommunikation og udvikling af læsesalen: HistorieAalborg og programvirksomhed, forespørgsler, brugergrupper, forskning og undervisning, webformidling og sociale medier.

Mie Rise Jönsson
arkivar
Tlf: 9931-4226
Mobil: 2520-4226
Mail: Mie.Joensson@aalborg.dk
Strategier vedr. indsamling og håndtering af konventionelle og digitale kommunale arkivalier, Aalborg Kommunes arkivinstruks, projekter vedr. afleveringer.

Morten Byvald Pedersen
arkivassistent
Tlf: 9931-4236
Mobil: 2520-4236
Mail: Morten.Byvald@aalborg.dk
Konventionelle arkivalier og bygninger. Indsamling, bevaring og kassation samt journalisering af konventionelle arkivalier. Registrering og magasinering af konventionelle arkivalier. Bygningsdrift. HistorieAalborg vagt og telefon.

Anja Thrane Skovmand
arkivassistent
Tlf: 9931-4221
Mobil: 2520-4221
Mail: Anja.Skovmand@aalborg.dk
Indsamling og journalisering af administrative konventionelle arkivalier, ekspedition i samme, eksamensbeviser og klasselister, folkeregister, HistorieAalborg, superbruger og telefon.

Rasmus Grunwald Falk
digitalarkivar
Mobil: 2520-4237
Mail: Rasmus.Falk@aalborg.dk
Håndtering og bevaring af digitale arkivalier. Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private digitale arkivalier. Serverdrift. Digitalisering af film og lyd. Udviklingsprojekter
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00

KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her